Forskning på skjeggkre.

Å forske på skjeggkre er mer komplisert og tidkrevende enn de fleste tror. Skjeggkreenes aktivitet varierer veldig, så alle forsøk må gjentas flere ganger og tar flere uker å gjennomføre. Våre tester har konsentrert seg om hus der det har vært en stor aktivitet av skjeggkre. Vi har ikke prøvd å fange/utrydde flest mulig, men å få gjennomført best mulig forsøk for å finne fram til den beste fellen og det beste lokkemiddelet. I den tidlige fasen brukte vi kun feller som var skjøre og åpne. De var lite egnet i hus med små barn, katter og i rom med høy luftfuktighet. Resultatene kan du se nedenfor:

 

Hus 1, vårt eget hus

Vi hadde sett mange skjeggkre i kjelleren og så mest aktivitet i teknisk bod. Her startet vi å utvikle feller og lokkemiddel. Etter ca 4 måneder hadde vi utviklet en effektiv felle og et godt lokkemiddel. På dette tidspunktet så vi sjelden skjeggkre på gulvet i 1. etasje, i gryter og kjøkkenskuffer. Totalt har vi fanget over 3000 skjeggkre i vårt eget hus. I den tidlige fasen var det ikke uvanlig å se 15 skjeggkre i en felle etter en natt. Vi fanger fortsatt noen skjeggkre, men nesten ingen i rommet der vi hadde flest. Vi fanger nå nesten utelukkende nymfer, noe som betyr at det i liten grad legges nye egg.

 

Hus 2, en barnehage

Fordi prototypene våre var skjøre og sto på gulvet med lokkemiddelet lett tilgjengelig for barna kunne vi bare ha fellene ute når barnehagen var stengt. Lokkemiddelet har alltid vært giftfritt, men det ville bli veldig mye søl hvis barna lekte med fellene. Etter hvert som vi utviklet lokkemiddelet og fant ut hvor skjeggkreene holdt til klarte vi å fange flere og flere. Under kan du se et bilde av fangsten som ble gjort i noen feller som sto oppå himlingsplatene.

Bildene viser fangstkopper fra tidlige prototyper. Skjeggkreene kommer seg ikke ut av fangstkoppen i dagens modell. 

 

Hus 3, privat hjem

Her fanget vi ikke så mye i starten og huseier sluttet derfor å sjekke fangsten. Etter noen måneder skulle en felle fjernes og så da ut som på bildet under. Dette er en tidlig versjon av lokkemiddelet fanget i en enkel prototype av fellen.

skjeggkrefelle fangst prototype

 

Hus 4, privat hjem

Vi lokaliserte raskt hvor skjeggkreene holdt til men vi hadde et begrenset antall steder å sette fellene fordi husets katt fattet litt for mye interesse for lokkemiddelet. Etter ca to måneder rapporterte beboerne om en tydelig nedgang i antallet observerte skjeggkre, vi hadde da fanget omtrent 430 skjeggkre i et lite antall feller. Nøyaktig telling ble avsluttet etter nesten 5 måneder og 678 skjeggkre. Nå har antallet mest sannsynlig passert 1000 og der det før var helt vanlig å finne skjeggkre i kjøkkenskuffene har dette nå blitt noe som skjer sjelden. I dette huset lot vi en limfelle stå i stuen i 36 dager. Den fanget ingen skjeggkre, bare noen andre insekter. Deretter satte vi vår felle på samme sted og fanget 10 skjeggkre på 22 dager. Da limfellen sto på rommet der vi fanget mest fanget den 2 mens de to av våre feller som sto ved siden av tilsammen fanget 43 på like lang tid. 

 

Hus 5, privat hjem

På grunn av små barn i huset var det begrenset hvor vi kunne sette fellene. Vi fanget en god del skjeggkre men fant kanskje ikke tilholdsstedet deres. 

 

Hus 6, privat hjem

På de første 8 dagene fanget vi 120 skjeggkre i 4 feller. 102 av skjeggkreene gikk i en felle, så her kunne vi raskt finne ut hvor de holdt til og få gode resultater i forskningen. I løpet av 8 måneder ble det fanget over 1100 skjeggkre. Beboerne la ikke så mye merke til skjeggkreene i det daglige, verken før eller etter.

 

Hus 7, 8, 9, 10 og 11, private hjem

Vi trengte flere steder med mye skjeggkre for å gjennomføre de siste testene. Dessverre viste det seg at vi hadde noen problemer med en ingrediens i lokkemiddelet og det var ikke så mye skjeggkre som vi trengte for å kunne gjøre effektiv testing i disse husene. I et av disse husene hadde et skadedyrfirma tidligere utført skjeggkrebekjempelse, men bestanden var på vei opp igjen og vi fanget en hel del både i dette huset og hos naboen vegg i vegg.

 

Hus 12, 13, kontorbygg

Mange kontorbygg opplever å ha mye skjeggkre i garderober i kjelleren. Vi testet i to slike garderober, men fanget lite til tross for at vi observerte skjeggkre der. I trappegang utenfor garderoben i det ene bygget har vi opplevd stor fangst. Vi mistenker at andre lukter som deodorant, svette, såpe eller parfyme kan påvirke fangsten.

 

Hus 14, privat hjem

Her skulle huseier gjøre alt i sin makt for å fjerne skjeggkre samt løse et par andre problemer. Vi satte ut våre feller og flere andre aktører satte ut limfeller. I tillegg ble en vegg som kanskje var et viktig tilholdssted byttet på grunn av vannskade. Antall observerte og fangede skjeggkre gikk ned etter at veggen ble revet, men vi hadde fått de resultatene vi trengte.

Innstillinger

Del

Meny

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn

Opprett en gratis konto for å lage ønskelister.

Logg inn